Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Released : 12.1.2015

F-Secure Oyj, 12.1.2015 klo 14:00

F-Secure Oyj:n tänään vastaanottaman tiedon mukaan Mandatum
Henkivakuutusosakeyhtiön omistusosuus F-Secure Oyj:n äänimäärästä ja
osakepääomasta alittaa 5 % (yhden kahdeskymmenesosan 1/20) ja on nyt 4,94 %,
kun se aiemman ilmoituksen mukaan oli 5,51 prosenttia 3.9.2013. 

1. Kohdeyhtiö: F-Secure Oyj

2. Ajankohta, jolloin omistusosuus muuttunut: 9.1.2015

3. Osakelajikohtaisesti tarkka osuus F-Secure Oyj:n äänimäärästä ja
osakepääomasta: Yhteensä 7 839 271 osaketta; 4,94 % osake- ja äänimäärästä 

4. Osakkeenomistajan täydellinen nimi ja Y-tunnus: Mandatum Henkivakuutusyhtiö,
0641130-2. 


F-Secure Oyj

Taneli Virtanen
talousjohtaja
puh. 040 752 0655