F-Secure: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Released : 10.7.2015

F-Secure Oyj, pörssitiedote, 10.7.2015 klo 10:03

F-Secure Oyj on 9.7.2015 saanut ETF Managers Groupilta ilmoituksen, jonka
mukaan PureFunds ISE Cyber Security ETF-rahaston omistusosuus F-Secure Oyj:n
äänimäärästä ja osakepääomasta ylittää 5 % (yhden kahdeskymmenesosan 1/20). 

Liputusraja ylitettiin 19.6.2015 ja tällä hetkellä rahastolla on hallussaan
yhteensä 9 663 065 F-Securen osaketta, mikä vastaa 6,09 % osake- ja
äänimäärästä. 

Lisätietoja:

F-Secure Oyj
Saila Miettinen-Lähde
talousjohtaja
puh. 09 2520 0700