F-Secure: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Released : 24.12.2015

F-Secure Oyj, pörssitiedote, 24.12.2015 klo 09:15

F-Secure Oyj on 23.12.2015 saanut ETF Manager Groupilta ilmoituksen, jonka
mukaan PureFunds ISE Cyber Security ETF-rahaston omistusosuus F-Secure Oyj:n
äänimäärästä ja osakepääomasta alittaa 5 % (yhden kahdeskymmenesosan 1/20). 

Liputusraja alitettiin 23.12.2015 ja tällä hetkellä rahastolla on hallussaan
yhteensä 5 404 709 F-Securen osaketta, mikä vastaa 3,403 % osake- ja
äänimäärästä. Aiemman ilmoituksen (9.7.2015) mukaan omistusosuus oli 6,09%. 

ETF Manager Groupin ilmoituksen mukaan rahaston omistuksen muutos johtui siitä,
että rahaston seuraamaa indeksiä tasapainotettiin indeksin vakiokäytäntöjen
mukaisesti. Tämän tuloksena myös rahaston täytyi tasapainottaa omistuksensa
seuraamansa indeksin kanssa. Viimeisin tasapainotus tehtiin 23.12.2015. 


Lisätietoja:

F-Secure Oy

Tapio Pesola, sijoittajasuhdepäällikkö
puh. 044 3734693